#En god bolig er resultatet af en grundig proces, med afsæt jeres drømme, livstil samt stedets unikke karakter.

Proces

Det er en kompleks og tidskrævende proces at nå fra ide til færdigt hus. Kroghede Arkitektur kan hjælpe dig hele vejen. Processen er delt op i flere faser. Faserne er nødvendige til forskellige formål og tegningsmaterialet bliver løbende mere detaljeret. Det er struktureret på denne måde for ikke at brænde en masse tid og kapital af på tegninger der måske skal tilrettes og tegnes om. 

Materialet illustrerer  indlednignsvist de funktionelle og visionære tanker, der er lagt i designet af arkitekturen. Detaljegraden øges gradvist herfra, i takt med at de tekniske krav og dokumentation hertil bliver relevante i processen.1. Besigtigelse & Intromøde

Formålet med denne intromødet er at evaluere muligheden for at realisere dit ønskede projekt. Ved det første møde bruger vi tiden til at lære hinanden bedre at kende, diskutere overordnede ønsker og behov samt forventninger til økonomi og tidsplan.

Vi forsøger at indhente relevant dokumentation såsom tegninger, lokalplaner, servitutter, tilstandsrapporter, energimærker osv., hvis du som bygherre ikke allerede har det tilgængeligt.

Baseret på vores første møde og den indhentede dokumentation kan vi ofte give en indikation af, hvordan opgaven kan løses, og om dette matcher dine forventninger til funktioner og økonomi. Derudover får vi sammen mulighed for at vurdere, om der er god kemi og gensidig forståelse. Forvent at det første møde tager ca. 1-2 timer.

Efter mødet kan vi sammen vurdere, om der er grundlag for at arbejde videre med projektet, samt om et samarbejde med Kroghede Arkitektur er værdifuldt for jer. Herefter udarbejder vi et tilbud på den ønskede rådgivning.

 

Prisen for det første møde er 3500,- kr inkl moms, eksklusiv kørsel.

 

 

2. Skitseforslag

Skitseprojektet er en grundig bearbejdning af projektet ud fra vores dialog ved første møde. Her bliver jeres drømme, ønsker og behov omsat til konkret og målbar formgivning. Det er i denne proces, at  hverdagens praktik omsættes til funktionel poesi og rammerne for et bedre liv bliver formet, i samspil stedets kvaliteter og karakter.

Skitseprojektet belyser også hvor jeres ønsker og drømme bliver udfordret af begrænsninger fra lokalplaner, byggeretter, økonomi mv. Her fungerer skitseprojektet som et effektivt redskab til at belyse hvordan der foretages de bedste kompromisser ud fra et oplyst og gennemarbejdet grundlag. 

 

Med andre ord skaber skitseprojektet værdi, for dig som bygherre, ved at udnytte og udfordre projektets og stedets potentiale til det yderste. Hvert rum og hver en kvadratmeter disponeres med henblik på at skabe de perfekte rammer for et godt liv. Dette mener vi er det bedste fundament for starten af ethvert godt projekt.

3. Projektforslag

Med projektforslaget bevæger projektet sig ind i en mere teknisk detaljering. Her specificeres grundlæggende konstruktioner og valg af materialer. Dette udarbejdes i en nøjagtig 3D-model der er grundlaget for tegningsmaterialet til myndighedsprojektet samt endelig detaljering af byggetegninger til entreprenøren i hovedprojektet.

 

Med definerede konstruktioner og materialevalg fungerer projektforslaget ligeledes som grundlag for budget kalkulationer og beregning af statik og energikrav ved ingeniøren.

 

 

4. Myndighedsprojekt

Inden du kan opnå en byggetilladelse, kræves det, at du udarbejder en omfattende byggeansøgning og sender den til kommunen til vurdering og godkendelse. Det er afgørende, at ansøgningen er så detaljeret som muligt, da manglende informationer kan påvirke og forsinke behandlingstiden betydeligt.

 

Ved Kroghede Arkitektur er vi fortrolige med kommunens krav og procedurer, og vi kan derfor indhente de nødvendige oplysninger, udfylde ansøgningen og repræsentere dig i dialogen med kommunen. Dette sikrer en mere effektiv og smertefri proces og reducerer behandlingstiden.

 

 

5. Hovedprojekt

Hovedprojektet er næste skridt efter myndighedsprojektet. Her foretager vi en detaljeret planlægning af byggeprocessen og tager stilling til alle de nødvendige elementer og detaljer der er relevante for entreprenøren.

Hovedprojektet inkluderer udarbejdelse af udbudsmateriale, som entreprenøren skal bruge til at forstå omfanget af opgaven og derefter udarbejde et tilbud. Det omfatter detaljetegninger, tilbudslister, arbejdsbeskrivelser mm..

 

Vi indhenter tilbud fra tre forskellige entreprenører for at sikre, at vi opnår den mest konkurrencedygtige pris for dit projekt.